Kurs zawodowy obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących

Kurs zawodowy obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących

Pełna nazwa uzyskanych uprawnień

Żurawie wieżowe i szybkomontujące

Nazwy potoczne

żurawie budowlane, dźwigi budowlane

Kryteria uczestnictwa

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy przy obsłudze urządzenia.

Cel Kursu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną określonej Jednostki Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień upoważniających do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Szkolenie zawodowe ma jeden równie ważny cel. Jest nim podniesienie świadomości uczestników w zakresie bezpiecznej eksploatacji samych urządzeń, jak i transportowanych przez nie osób.

Egzamin końcowy

Kurs kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego. Dodatkowo, na życzenie uczestnika szkolenia, wydany zostaje certyfikat w języku angielskim, który honorowany jest przez pracodawców za granicą.

Data ważności uprawnień

Uprawnienia wydawane są przez Jednostkę Dozoru Technicznego i zachowują ważność w okresie 5 lat, zgodnie z rozporządzeniem: 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. W sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze I konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Jesteś zainteresowany kursem ?

Wypełnij formularz