Kurs zawodowy obsługi urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

Kurs zawodowy obsługi urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

Pełna nazwa uzyskanych uprawnień

Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

Nazwy potoczne

reach-stacker, RS

Kryteria uczestnictwa

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m.

Cel Kursu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną określonej Jednostki Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień upoważniających do obsługi urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych.

Szkolenie zawodowe ma jeden równie ważny cel. Jest nim podniesienie świadomości uczestników w zakresie bezpiecznej eksploatacji samych urządzeń, jak i transportowanych przez nie osób.

Egzamin końcowy

Kurs kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego. Dodatkowo, na życzenie uczestnika szkolenia, wydany zostaje certyfikat w języku angielskim, który honorowany jest przez pracodawców za granicą.

Data ważności uprawnień

Uprawnienia wydawane są przez Jednostkę Dozoru Technicznego i zachowują ważność w okresie 10 lat, zgodnie z rozporządzeniem:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. W sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze I konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Jesteś zainteresowany kursem ?

Wypełnij formularz