Kurs zawodowy konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Kurs zawodowy konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Pełna nazwa uzyskanych uprawnień

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

Nazwy potoczne

Wózki widłowe, sztaplarki, widlaki, układarki

Kryteria uczestnictwa

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum średnie techniczne,
  • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m.

Cel Kursu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną określonej Jednostki Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień upoważniających do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Szkolenie zawodowe ma jeden równie ważny cel. Jest nim podniesienie świadomości uczestników w zakresie bezpiecznej konserwacji samych urządzeń, jak i ich naprawy.

Egzamin końcowy

Kurs kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego. Dodatkowo, na życzenie uczestnika szkolenia, wydany zostaje certyfikat w języku angielskim, który honorowany jest przez pracodawców za granicą.

Data ważności uprawnień

Uprawnienia wydawane są przez Jednostkę Dozoru Technicznego i zachowują ważność w okresie 5 lat, zgodnie z rozporządzeniem:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. W sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze I konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Jesteś zainteresowany kursem ?

Wypełnij formularz